TipKerkrade TipKerkrade TipKerkrade

Uw mening over Kerkrade Aanmelden

25-09-2019

Betrokkenheid met de gemeente Kerkrade en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Kerkrade

Mate van participatie in de gemeente Kerkrade bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Kerkrade scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten