TipKerkrade TipKerkrade TipKerkrade

Uw mening over Kerkrade Aanmelden

24-10-2018

Limburgs dialect

Publieke raadpleging onder de inwoners van Kerkrade over limburgs dialect

Download resultaten