TipKerkrade TipKerkrade TipKerkrade

Uw mening over Kerkrade Aanmelden

24-10-2018

Afschaffing Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (RTCG)

Publieke raadpleging onder de inwoners van Kerkrade over afschaffing Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (RTCG)

Download resultaten