TipKerkrade TipKerkrade TipKerkrade

Uw mening over Kerkrade Aanmelden

23-12-2020

Jaarwisseling

Onderzoek onder de inwoners van Kerkrade over jaarwisseling

Kruisingen en selecties zijn mogelijk op onderliggend onderzoek. Selecteer de gewenste demografische variabelen voor de gemeente Kerkrade, zoals hieronder gedaan voor vraag ‘Ik overweeg om met alleen het huishouden te vieren.’


Download resultaten