TipKerkrade TipKerkrade TipKerkrade

Uw mening over Kerkrade Aanmelden

12-05-2021

Verkenning rondom het bundelen van gemeenschapskracht

Publieke raadpleging onder de inwoners van Kerkrade over het bundelen van gemeenschapskracht

Download resultaten